دانلود گزارش تخصصی معلم

گزارش تخصصی معلمان

دانلود گزارش تخصصی معلم

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی معلمان

۲۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

جهت دانلود کلیک کنید

دانلود 4 عدد گزارش تخصصی پایه چهارم در یک بار دانلود با قیمت فقط 5 هزار تومن

1-گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی :راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها - بصورت ورد و قابل ویرایش تعدا  صفحات 28

2-گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی:برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم باروش های مناسب - بصورت ورد و قابل ویرایش 25 صفحه

3- گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی  چهارم ابتدایی - صورت ورد و قابل ویرایش 20 صفحه

4-گزارش تخصصی آموزگار چهارم ابتدایی : برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی - صورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات24 صفحه

قسمتی از یک نمونه گزارشات

چکیده

بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشیابی های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج مینمودندوبا همهً تلاش درپی جبران آن برمی آمدند. در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش ها وتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.

با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیا وبا اجرای سه روش شامل:

- 1 دادن برنامه پیشنهادی درسی - 2 رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف

- 3 تهیًه فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از 7به16 رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.

مقدمه

تربیت فرزند با همه سادگی و طبیعی بودن از کارهای دشوارومسؤلیت های سخت وسنگین است. تا روزی که طفل خرد سال و در آغوش مادر است نگهداری او برای والدین یک مشکل است، روزی که به راه می افتد این دشواری به گونه ای دیگر رخ می نمایدوزمانی که به مدرسه وکلاس درس وارد می شود وآغاز فراگیری علم و دانش های گونا گون می رسد ،این سختی دو چندان می شود.

همهً آنهایی که به مدرسه میروند به یک میزان توفیق پیشرفت ندارندوهمه آنان که در سایه لطف و عنایت و زحمت والدین و مربیان قرار می گیرند، به یک درجه رشد نمی کنند. برای عده ای مسأله افت تحصیلی پیش می آید که علت آن خواه موجه ویا غیرموجه برای والدین و مربیان مشکل آفرین است وطبیعی است که باید در این مورد تدابیر خاصی اندیشیده ومشکل بر طرف شود. اساس این پژوهش دانش آموزانی را در بر می گیرد که دلیل عقب ماندگی درسی آن ها ذهنی وارثی نبوده ، بلکه در عین داشتن هوش و استعداد کافی از دروس و برنامه های تحصیلی عقب مانده اند و نمی توانند همگام با دیگر دانش آموزان پیش بروند ودر به دست آوردن موفقیت های تحصیلی دشواری هایی برای خود و دیگران می آفرینند.

به کار گیری روش های متعدد وابتکاری می تواند با توجه به موقعیت های مختلف زمانی ومکانی نقش مهمی در پیشرفت دانش آموزان داشته با شد و آینده ی تاریک وبی روح آنان را به دنیایی روشن وزیبا تبدیل نماید

فهرست

چکیده 3

کلید واژه: 3

مقدمه 4

ارزیابی از وضع موجود : 5

اهداف گزارش : 6

هدف تخصصی : 6

اهداف جزئی : 6

مقایسه با شاخص : 6

جمع آوری اطلاعات راجع به موضوع : 7

الف : کسب نمرات . 7

ب : پرسش نامه 8

ج : مصاحبه با والدین 9

د : مصاحبه با همکاران 11

پیشینه تحقیق : .. 12

تجزیه وتحلیل داده ها 14

یافتن راه حل ها . 15

علت:1عدم علاقه به ادامه تحصیل: . 15

علت:2عدم درک ارزش کاروتوان آینده نگری 16

علت:3نداشتن انگیزه 16

علت:4ترس و اضطراب امتحان 16

علت: 5 سردر گمی در خانه 16

راه حل ها 17

انتخاب طرح جدید و اجرای آن 17

روش اول: دادن برنامه ی درسی 18

روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف 18

روش سوم: تهیه فرم بررسی و نظارت بر تکالیف واموردرسی توسط اولیا 19

ارزیابی بعد از اجرای طرح 21

بررسی نقاط قوت اجرای طرح 25

نتیجه گیری،پیشنهادها 27

پیشنهادهایی جهت بهتر شدن روند اجرای روش ها: . 28

فهرست منابع 28

جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰


دانلود گزارش تخصصی علل ضعف درس بنویسیم در مدارس

 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 7

 چکیده گزارش

مقدمه

بنویسیم فرزند اندیشه است، فعالیت ذهنی بسیار پیچیده ای است که به مراتب از خواندن دشوارتر است. نوشتن در گرو خلاقیت ذهنی و مستلزم تخیل و تفکر و رشد و فهم آدمی است.

درس بنویسیم یکی از مواد مرتبط با ذهنیت وخلاقیت ذهنی، تصویرسازی و صحنه آفرینی است. اهمیت آن در برنامه های درسی دوره های مختلف به قدری است که می توان آن را زمینه ساز یادگیری خلاق عادت به تفکر، تأمل و تدبر دانست. به ویژه آن که بیشتر

پژوهش ها ارتباط میان درس انشاء و عادت مطالعه را مورد تأیید قرار داده اند.پایه و اساس هر نوشته ای حروف و جملاتی است که در مدارس آموزش داده می شود. درس بنویسیم یکی از مفیدترین ابزارهای آموزش نوشتن است.

بنویسیم از نظر کاربردی در زندگی دانش آموزان نقش بسزایی دارد، زیرا بخش بزرگی از ارتباطات در محیط مدرسه و خارج از آن از طریق نوشتن فراهم می شود.دانش آموزان به وسیله درس بنویسیم می توانند با ترکیب کردن آموخته های خود اثری نو به وجود آورند و از آن لذت ببرند. ساعات بنویسیم باید برای معلمان و دانش آموزان خوشایند و دلپذیر باشد.

درس بنویسیم می تواند به دانش آموزان نیروی ابتکار و ابداع بدهد. پس به وسیله درس بنویسیم دانش آموزان می توانند از استعدادهای نهفته خویش اطلاع حاصل کنند و بتوانند استعدادهای بالقوه خویش را شکوفا کنند.

وقتی به نوشته های دانش آموزان توجه می کنیم معلوم می شود که آنان در نوشتن مشکل دارند و نمی توانند مکنونات قلبی خویش را آن طور که باید با قلم وصف کنند

. در سایر دروس که وابسته به درس بنویسیم و هنر نویسندگی دانش آموزان است، شاید علل ضعف بر اثر مشکلات درس انشاء باشد و اگر از خود دانش آموزان علت پرسیده شود، چنین اظهارمی دارند که بحثها و فرمول هایی که در کلاس توسط معلم ارایه می شود را متوجه نمی شویم. وجود چنین مشکلی دلالت بر مشکل اصلی و ضعف اساسی در ماده درسی بنویسیم است.

چرا درس بنویسیم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است؟ چرا عادت به مطالعه از سوی والدین و معلمان در میان کودکان و نوجوانان برانگیخته نمی شود؟ آیا موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سد راه این مسأله است؟ یا عادت ها و قراردادهای نادرست نظام آموزشی در بها ندادن به این مفهوم موجب بروز چنین پدیده ای شده است.

کمتر کودک یا نوجوانی می توان یافت که خود انگیزه و توانایی نوشتن داشته باشد، در این صورت یا وجود چنین ماده ای در برنامه های تحصیلی زیادی است یا جذابیت خلاقی که باید زمینه ساز درسی باشد، نادیده انگاشته می شود. چرا هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان حتی در دوره های تحصیلی بالاتر به احتمال زیاد در جمله نویسی ناتوان هستند؟ از همه مهمتر این که به چه علت در نظام آموزش متوسطه درسی مستقل به نام درس بنویسیم گنجانده نشده است؟

آیا صرفاً اختصاص دادن چهار یا پنج نمره از درس زبان فارسی (آیین نگارش( آن هم در حد بسیار ساده جبران این همه کمبود را می کرد؟با اینکه در تمامی مواد درسی و دوره های تحصیلی درس بنویسیم کاربرد دارد، اما متأسفانه چندان جایگاهی برای خود پیدا نکرده است، و تنها در درس آیین نگارش یا دستور زبان فارسی حدود پنج نمره و آن هم با عنوان نگارش در نظر گرفته شده است و می توان گفت که در این مورد نیز بیشتر دبیران مدارس سلیقه ای عمل می کنند. دانش آموزان حتی از نوشتن یک نامه معمولی یا در تنظیم یک تقاضا عاجز هستند، این امر نشانگر ضعف در درس بنویسیم یا آشنایی با دستور زبان فارسی است.درک نکردن معنی و مفهوم لغات، ضعف پایه تحصیلی دانش آموز، مطالعه نکردن کتاب های غیردرسی، کم توجهی مسئولان، نبود کتاب درسی ویژه درس بنویسیم و در بعضی از مدارس و مناطق کمبود کتاب های غیردرسی و بالابودن قیمت آن و ناتوانی عده ای از دانش آموزان در خرید کتاب از عــمده مـشکـلات درس بنویسیم و علل ضعف دانش آموزان در این درس است.حتی راهنمایان تعلیماتی و مسئولان آموزشی در بازدیدهای خود از آموزشگاه ها کـمتر بـه درس بنویسیم توجه کرده اند.


جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰


 دانلود گزارش تخصصی آشناکرد ن و علاقمند نمودن هنرآموزان به رشته کامپیوتر

 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 7

 چکیده گزارش

قسمتی از فایل

مقدمه:

با توجه به تحقیقات انجام شده ،شناخت دانش اموزان از رشته کامپیوتر پایین می باشدو بنا به نظر اگوست کنت،علم وآگاهی پیش نگری می آورد و پیش نگری کند . چون دانش آموزان و والدین آنان شناخت کافی از رشته کامپیوتر ندارند ،تمایل کمتری برای انتخاب رشته کامپیوتر از خود نشان می دهند . شرایط خانوادگی از قبیل سواد والدین ،شغل پدر وضعیت اقتصادی خانواده در انتخاب رشته کامپیوتر موثر می باشند(غریب، 0171 )به عقیده مشاوران ،معلمان و مدیران در بیشتر موارد دانش آموزانی که نمره شان برای انتخاب دیگر رشته ها نمی رسدرشته کامپیوتر را انتخاب می نمایند( متناقص میباشد).

دانش آموزان با علاقه به رشته کامپیوتر روی آورده اند و روی آوردن دانش اموزان به کار دانش بخاطر عدم کسب شرایط ورود به رشته کامپیوتر نبوده است یکی از نکات دیگری که در تحقیقات توجه ی به آن نشده است فرهنگ کار در جامعه است به نظر می رسد در جامعه کنونی ایران دانش آموزان و والدین آنان بیشتر به مشاغل دولتی و استخدام رسمی علاقه مند هستند و رشته های کار دانشر مترادف با اشتغال آزاد می پندراند این امر در نگرش دانش اموزان نسبت به شاخه کاردانش تاثر منفی دارد در جامعه ما تحصیل را بیشتر به خاطر استخدام می پذیرند نه به عنوان راهی برای کسب مهارت جهت اشتغال در جامعه این نگرش است که زمان لازم دارد تا تغییر کند. بنابراین عوامل متعدد در نگرش دانش آموزان به رشته کامپیوتر است البته دانش آموزان نسبت به رشته کامپیوتر مثبتی دارند.

بنابر آنچه گفته شد اینجانب تصمیم گرفتم دانش آموزان را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنانموده و آنها را به ادامه تحصیل در این رشته ترغیب نمایم.

اهداف:

هدف کلی:

آموزش صحیح نحوه ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر به دانش آموزان

اهداف جزئی:

افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد مزایای رشته کامپیوتر

- تغییر نگرش منفی و سطحی والدین نسبت به فناوریهای جدید

- اتخاذ برنامه های مدون و قابل قبول برای فرزندان در مورد استفاده از رایانه و اینترنت

بازارکار رشته ی هوش مصنوعی

با توجه به اینکه در کشور ما خیلی روی زیرساختهای بکارگیری علم هوشم صنوعی کارنشده متاسفانه در رابطه با این رشته چندان بازار کار مربتط با صنعت وجودندارد و بیشتر فارغ التحصیلان این گرایش در حوزه های تحقیقاتی مرتبط مشغول به فعالیت برا ی سازمانهای تحقیقاتی بزرگ هستند.

بازارکار رشته مهندسی شبکه

مطالعه و بررسی ابزار مخابراتی مناسب برای انتقال اطلاعات ،مطالعه و بررسی سرعت و کیفیت شبکه های موجود ارتقا کیفیت شبکه های موجود و ایجاد شبکه های کامپیوتری از جمله بازارکار مرتبط با این رشته است.

بازار کار رشته مهندسی نرم افزار مطالعه ،بررسی و امکان سنجی سخت افزار ، شبکه و نرم افزار مورد نیاز فعالیت مستقل برای تولید نرم افزارهای کوچک تا متوسط ،بر رسی راههای مکانیزه کردن فعالیتهای سازمانی برنامه نویسی و تولید کد تست و بررسی برنامه های تولیدشده ،از جمله بازارکار مرتبط با این رشته است.


جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰

دانلود گزارش تخصصی تاثیر کلاسهای فوق برنامه بر روند تحصیلی دانش آموز

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 18 صفحه

(ویژه تمامی مقاطع تحصیلی)

قسمتی از فایل

چکیده:
فعالیت های فوق برنامه مجموعه فعالیت های سازمان یافته و پیش بینی شده ای است که به منظور تثبیت ، تعمیق ، آشنایی و کارکرد عملی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان درنظر گرفته می شود تا به رشد و تعالی ، شکوفایی استعدادها و مشارکت در برنامه های عملی کمک کند . این برنامه ها در پیشرفت آزمون و امتحانهای دانش آموزان نقش مهمی دارد. و در عرض برنامه ی درسی قرار گرفته است شود . فعالیت های فوق برنامه را می توان کلیه اعمالی دانست که در برنامه درسی روزانه برای آن ساعات به خصوص پیش بینی نشده و هدف آن شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته دانش آموزان است. در این گزارش به خوبی آثار کلاسهای فوق برنامه را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه:
فرآیند یاددهی و یادگیری ، فرآیند دو جانبه ای است که در آن یاددهی با ابتکار و خلاقیت معلم و یادگیری بر اساس مفاهیم و اهداف درس است به نحوی که هر دو طرف فر آیند ، معلم و متعلّم در این فعالیت مشارکت داشته باشند.
فعالیت های فوق برنامه مجموعه فعالیت های سازمان یافته و پیش بینی شده ای است که به منظور تثبیت ، تعمیق ، آشنایی و کارکرد عملی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان درنظر گرفته می شود تا به رشد و تعالی ، شکوفایی استعدادها و مشارکت در برنامه های عملی کمک کند . این برنامه ها در توسعه ی تجربیات تربیتی دانش آموزان نقش مهمی دارد (فراگیری مهارت های زندگی و حل مسئله ) ، در عرض برنامه ی درسی قرار گرفته است ، نیازهای فردی دانش آموزان و ویژگی های محلی و منطقه ای را مورد توجه قرار می دهد و بالاخره موجب غنای برنامه ی درسی می شود . فعالیت های فوق برنامه را می توان کلیه اعمالی دانست که در برنامه درسی روزانه برای آن ساعات به خصوص پیش بینی نشده و هدف آن شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته دانش آموزان است .

فهرست
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
اهداف تشکیل کلاسهای جبرانی : ۴
انواع کلاسهای فوق برنامه : ۵
فعالیت فوق برنامه و مکمل چیست؟ ۷
اهداف برنامه های مکمل و تکالیف خلاقانه ۸
اهمیت فعالیت فوق برنامه و مکمل ۹
مراحل طراحی و برنامه ریزی فعالیت فوق برنامه ۱۱
نتیجه : ۱۷
منابع: ۱۸

جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰

دانلود گزارش تخصصی راههایی برای کاهش خستگی معلمین در مدرسه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعدا صفحات 14 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده:
منظور ما در این نوشته کوتاه ، خستگی اعصاب،ضعف عصبی ، نوراستنی Neurasthenia نیست . خستگی اعصاب یک بیماری کنشی است که با احساس ضعف و کاهش فعالیت بدنی و ذهنی مشخص می شود . بیماری عصبی است که شخص مبتلا دایما” از ضعف و خستگی بدنی و ذهنی ، احساس سنگینی در سر ، ضعف حافظه و سایر عوارض شکایت می کند . البته این احساس ، نتیجه فعالیت عضلانی و ذهنی نیست بلکه یک نوع خستگی خیالی است که در اثر اضطراب روانی پیدا می شود.به دلیل اهمیت موضوع ، صرفا” برخی عوامل ، به اختصار و تیتروار خواهد آمد به این هدف که سایر معلمان آگاه و مسلط به موضوع در اینترنت ، نشریات و غیره به ارائه راهکارهایی برای غلبه برخستگی و کاهش تاثیرات سوء آن ترغیب گردند.

مقدمه:
در برخی مدارس و برای برخی معلمان مصداق نداشته باشد و البته جا دارد هر کدام از بندها ، جداگانه و به دقت بررسی شود و راهکارهایی برای به حداقل رساندن تا ثیر آنها در خستگی معلمان ارائه شود ، موارد مذکور صرفا” براساس تجربه شخصی تعدادی از همکاران و جهت اطلاع آورده شده اما معلمان باتجربه و دارای سابقه خدمت بالا ، تاکید می کنند که از تمام عوامل موثر تر بر خستگی معلم ، این است که ” معلم تمام وقت کلاس را به خود اختصاص دهد” و از روش تدریس هایی که دانش آموزان در آن کاملا” منفعل هستند ، استفاده گردد. ضمنا” تجربه نشان داده که دانش آموزان به درس و تدریس معلمان پر انرژی ، شاداب و سر حال در کلاس ، توجه بیشتری داشته و مطالب ارائه شده را بهتر یاد گرفته و در کل ، از نظر آنان ، اینگونه معلمان از نظر اکثر دانش آموزان ، افرادی دوست داشتنی ، موثر و کارا هستند ، بر عکس گرچه اطلاعات علمی برخی معلمان بسیار خوب و حتی نحوه ارائه درس در کلاس هم اشکالی ندارد اما به دلیل اینکه ، مطالب را با شادابی و حرارت به دانش آموزان ارائه نمی دهند ، میزان توجه و یادگیری آنان در کلاس کمتر خواهد شد .

فهرست
چکیده ۲
مقدمه: ۳
عوامل خستگی مربوط به معلم: ۴
چند روش برای کاهش خستگی معلمان ۱۰
نتیجه گیری: ۱۳
منابع: ۱۴

جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰

دانلود گزارش تخصصی پیشگیری بیماریهای شایع در مدارس

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعدا  صفحات 13 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده:
آگاهی از علائم و نشانه های بیماریهای شایع در مدرسه می تواند گام مثبتی درجهت ارتقاءسطح سلامت دانش آموزان باشد.کارکنان بهداشتی و کارکنان مدرسه با آگاهی از چگونگی علائم و سیر بیماری و با اقدام به موقع و موثر می توانند از پیشرفت بیماری در فرد و همه گیر شدن آن بیماری بین دیگر دانش آموزان جلوگیری کنند ما در این گزارش انواع بیماریهای شایع در ایام مدراس را مورد مطالعه قرار داده و راه پیشگیری از آنها را بیان نموده ایم.

مقدمه:
کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند . بدین سبب سلامت جسمی ،روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است. از طرفی به دلیل کامل نشدن مهارتها و شرایط سنی، آسیب پذیر و در معرض ابتلاء به بیماریهای عفونی خطرناک هستند .
آگاهی از علائم و نشانه های بیماریهای شایع در مدرسه می تواند گام مثبتی درجهت ارتقاءسطح سلامت دانش آموزان باشد.کارکنان بهداشتی و کارکنان مدرسه با آگاهی از چگونگی علائم و سیر بیماری و با اقدام به موقع و موثر می توانند از پیشرفت بیماری در فرد و همه گیر شدن آن بیماری بین دیگر دانش آموزان جلوگیری کنند.
علائمی از قبیل رنگ پریدگی و یا برافروخته بودن ، قرمزی چشمها ، آبریزش بینی ، پلکهای متورم و قرمز ،بثورات جلدی، سرفه و عطسه زیاد، خستگی بدون دلیل،سردرد ،سرگیجه،تب، دل درد و هر علامت غیر عادی دیگر ممکن است مقدمه یک بیماری باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست
فهرست ۱
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
پیشگیری از بیماری های مدرسه ای ۴
خطر آسم در فصل مدارس تشدید می شود ۶
اسهال و استفراغ را جدی بگیرید ۷
آبله مرغان: ۸
آسکاریس: ۱۰
عفونت های قارچی-کچلی ۱۰
نتیجه : ۱۲
منابع: ۱۳


جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰

دانلود گزارش تخصصی آموزش والیبال در مدارس

تعداد  صفحات 12 صفحه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

قسمتی از فایل

چکیده:
والیبال یک ورزش تیمی و ششمین ورزش محبوب، و گسترده‌ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است که در آن بازیکنان در دو تیم شش نفره، در دو سوی توری قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا طبق قوانین بازی، توپ را از روی تور در زمین تیم مقابل فرودآورند.والیبال در سال ۱۸۹۵ در کشور آمریکا متولد شد و در المپیک ۱۹۶۴ توکیو برای نخستین بار در برنامه بازی‌های المپیک قرار گرفت، فراگیر شد و تقریباً در تمام دنیا بازی می‌شود که در شرق آسیا و همچنین کشورهای برزیل و ایتالیا محبوب‌تر است.
در گزارش حاضر شما بیشتر با رشته ی والیبال، تکنیک ها و تاکتیک های پایه و چگونگی اجرا و توسعه آن آشنا خواهید شد.
مقدمه:
والیبال ورزشی تیمی و بسیار مهیج است، که پیشینه ای یکصد و ده ساله دارد و امروزه تقریباً تمامی کشورهای جهان عضو فدراسیون جهانی آن هستند.
تمرینات مربوط به چالاکی و چابکی را باید با تاکید بر روی پیشرفت تدریجی انجام داد. قبل از شروع برنامه؛ والیبالیست ها باید ۴ تا۶ هفته تمرینات اولیه اروبیک و تمرینات اماده سازی را تکمیل کنند.این به جلوگیری از صدمه دیدن در زمانی که بدن حرکت های اماده سازی سخت تری را انجام می دهد کمک می کند.

فهرست
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
قوانین و مقررات والیبال ۴
● نکات دیگر ۶
● مناطق زمین والیبال ۸
مینی والیبال چیست؟ ۸
قوانین و مقررات مینی والیبال: ۹
برنده بازی: ۱۰
نتیجه گیری: ۱۱
منابع: ۱۲

[جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰


 • دانلود 3 عدد عدد گزارش تخصصی پایه ششم دبستان با موضوعات ذیل

 • با یک خرید ارزان سه فایل صاحب شوید

 • فرمت همه ی فایل ها ورد و قابل ویرایش 

 • تعداد صفحات هر فایل 16-16-17  صفحه

فایل اول : گزارش تخصصی آموزگار ششم دبستان در مورد بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن در قالب 16 صفحه word

فایل دوم : گزارش تخصصی آموزگار پایه ششم کاهش گستاخی دانش آموز در برابر معلم با روش های مناسب در قالب 17صفحه word

فایل سوم : گزارش تخصصی آموزگار پایه ششم دبستان در مورد علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های مناسب 16 صفحهword 

شیوه نگارش هر سه گزارش تخصصی به شرح ذیل 

براساس اصول نگارش یک گزارش تخصصی حرفه ای

فهرست

چکیده 3

واژگان کلیدی : 3

مقدمه ( بیان مساله و طرح ) 4

بیان مسأله 5

ارزیابی از وضع موجود 6

اهداف گزارش : 7

هدف تخصصی : 7

اهداف جزئی : 7

مقایسه با شاخص : 7

جمع آوری اطلاعات 7

نمونه موارد مورد نظردر فرم مشاهده : 8

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات ( موانع ومشکلات مربوط به بی علاقگی به درس قرآن ) 9

راه حل های پیشنهادی 9

انتخاب راه حل ها 12

اعتبار بخشی به راه حل ها (نقاط قوت ) 13

نظارت بر اجرای راه حل ها 19

هدف های کلی آموزش قرآن دردوره ابتدایی به شرح زیر است: 19

3- پیام های قرآنی: 21

پیشنهاد ها و راهکارها 24

فهرست منابع و مآخذ 25

جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰

دانلود گزارش تخصصی تاریخ

تعداد صفحات 11

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

قسمتی از فایل

چکیده گزارش:
از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مؤثر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه نقش فعال دارد و تحقق نقش آن به وسیله مواد درسی مختلفی که در دوره‌های ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی برای فراگیران در نظر گرفته شده است، امکان‌پذیر می‌شود و یکی از مواد درسی «تاریخ» است، از قرون گذشته تا به امروز برای تدریس تاریخ از روش‌های مختلف تدریس استفاده می‌شده است؛ از قدیم‌ترین روش یعنی رروش تدریس ـ سخنرانی تا سایر روش‌های دیگر.
در این تحقیق ویژگی‌های روش تدریس ـ سخنرانی به عنوان یک روش نظرگرا با روش تدریس ـ ایفای نقش به عنوان روش عمل‌گرا مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تحقیق توصیفی و مقایسه‌یی، از نظر اهداف، محاسن و معایب، مراحل اجرا، الگوهای تدریس مرتبط و نتیجه‌گیری با یکدیگر تطبیق ـ داده شود.
در این مقایسه به این نتیجه دست یافتیم که روش تدریس ایفای نقش کارایی بیشتری نسبت به روش تدریس ـ سخنرانی دارد، چون قدرت بررسی، تفسیر و نقادی دانش‌آموزان را پرورش می‌دهد و به معلمان تاریخ به طور عام، و سایر معلمان به طور خاص توصیه می‌شود از روش‌های تدریس جدید، بویژه روش تدریس ایفای نقش در ارائه محتوای تاریخی دروس دوره‌های مختلف تحصیلی استفاده کنند.

مقدمه گزارش:
از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مؤثر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه نقش فعال دارد و تحقق نقش آن به وسیله مواد درسی مختلفی که در دوره های ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی برای فراگیران در نظر گرفته شده است، امکان پذیر می شود و یکی از مواد درسی « تاریخ » است، از قرون گذشته تا به امروز برای تدریس تاریخ از روش های مختلف تدریس استفاده می شده است؛ از قدیم ترین روش یعنی رروش تدریس ـ سخنرانی تا سایر روش های دیگر.
در زیر به بیان تجربیات ندریس خود در درس تاریخ و روشهای تدریس آن می پردازم .

فهرست
چکیده گزارش: ۳
مقدمه گزارش: ۴
بدنه یا متن گزارش: ۵
اهداف ۵
چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟ ۶
آموزش تاریخ در مدارس، زمینه‌ساز تبدیل دانش‌آموز به شهروند مطلوب و آگاه ۶
راهکارهای پیشنهادی حاصل تجربیات برای بهتر شدن تدریس تاریخ : ۸
الف: تغییر نگرش به درس تاریخ از سوی مسئولان آموزش و پرورش ۸
ب : استفاده از ابزار و فنون مؤثر در یاد گیری ۸
پ : دبیران تاریخ ۹
نتیجه گزارش: ۱۰
منابع و مآخذ گزارش: ۱۱

جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی
 • ۰
 • ۰

«گزارش تخصصی برای ارزشیابی درس فارسی متوسطه دوم»

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 14 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده :

 دبیران زبان فارسی ، هنگام آموزش این درس در مقطع متوسطه ، با مشکلاتی از جمله ، حجم زیاد کتاب ، کابردی نبودن آموزش ها ، نبود فرصت کافی برای پرداختن به املا و روخوانی ، وجود یک کتاب با محتوای یکسان در همه رشته ها و ناهماهنگی بین مطالب کتاب های زبان فارسی 1و2و3 روبه رو هستند. یافتن راه کارهای مناسب برای این مشکلات ، می تواند در آموزش زبان فارسی تاثیر گذار باشد.
واژه های کلیدی: 
زبان فارسی 1و2و3 ، حجم کتاب ها ، کاربرد آموزش ها ، املا ، روخوانی، ناهماهنگی مطالب، بیاموزیم ، حروف پیوند ، گروه اسمی ، برخوردار بودن ، متمم،زبان علمی و ادبی، روش تحقیق ، انواع اضافه ، قواعد ترکیب ، حذف
مقدمه

 زبان فارسی ، آیینه فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان است این زبان ، در گذر زمان فراز و نشیب های زیادی را طی کرده ، اما همچنان جاودان مانده است. در دوره های معاصر ، به دلیل گسترش ارتباطات ، پیشرفت های صنعتی و هجوم واژه های بیگانه ، این زبان بیش از هر دوره ی دیگر در معرض خطر قرار گرفته است. یکی از نهادهایی که بیش از حد هر نهاد دیگری می تواند در حفظ زبان فارسی تاثیر گذار باشد ، وزارت آموزش و پرورش است. هر چند که در سال های اخیر ، سازمان تالیف کتاب های درسی ، تلاش های فراوان و مثبتی را در این جهت آغاز کرده ، این کتاب ها به یک باز نگری مجدّد نیاز دارد . نگارنده در این مقاله بر آن است تا بخشی از مشکلات آموزش زبان فارسی در آموزش متوسطه را برشمارد و راه حل هایی را برای رفع آنها ارائه دهد.
  1) حجم زیاد کتاب ها موجب می شود هدف های آموزشی ، تحت الشعاع به موقع تمام کردن کتاب قرار گیرد و معلم نتواند فراگیران را مورد سنجش و ارزیابی قراردهد. برای حل این مشکل، دو راه وجود دارد : یکی این که ساعت تدریس ادبیات ، افزایش یابد که معمولا به بهانه ی تنوع مطالب آموزشی ، (فیزیک ، شیمی ، فلسفه و ... ) بعید به نظر می رسد. راه چاره ی دوم این است که از حجم کتاب های درسی زبان فارسی کاسته شود. البته امکان این کاهش ، با حذف مطالب تکراری ، امکان پذیر است.در صورت حذف مطالب تکراری و کاهش حجم ، معلم می تواند ساعات بیشتری را به دروسی مانند نامه نگاری در سال اول یا روش تحقیق در سال دوم و یا شیوه ی درست نویسی (املا)اختصاص دهد.
   2) دشواری دیگر ، کابردی نبودن آموزش ها در زندگی روزمره ی دانش آموزان است. حتی دبیران ادبیات نیز بعضی مطالبی را که در زبان فارسی آموزش می دهند، به کار نمی برند ، کافی است نگاهی به مقاله ها و کتاب هایی که آنان تالیف کرده اند بیندازید تا "می باشد" ، " توسط "، گزارشات و ... را فراوان ببینید. از طرف دیگر نه تنها در ویرایش متن کتابهایی مانند شیمی ، فیزیک و ... از شیوه ی ویرایش کتاب فارسی استفاده نمی شود ، در خود کتاب های زبان و ادبیات فارسی نیز این شیوه رعایت نشده است . (مانند دستورات ، صفحه 71 ادبیات دو ، به وسیله ی ، صفحه ی 120 ادبیات یک )
   3) فراگیری املا و روخوانی آن قدر مهم است که اگر میزان سواد افراد را در این دو خلاصه کنیم ، به بیراهه نرفته ایم . اما متاسفانه دوره ی دبیرستان ، دوره ی تکامل ضعف دانش آموز در املا و روخوانی است. با اینکه یکی از اهداف کلی کتاب زبان فارسی (1) توانایی سریع و صحیح خواندن متون است ، زبان فارسی ، عملا ابزاری برای رسیدن به این هدف نیست پیشنهاد می شود . املا و روخوانی به عنوان یک درس مستقل 20 نمره ای ، در برنامه ی آموزشی دوره ی دبیرستان گنجانده شود و حداقل نمره قبولی در این درس ، 14 باشد.

جهت دانلود کلیک کنید

 • گزارش تخصصی